L-aħħar Aħbarijiet tal-Kannabis
Agħżel Paġna

X'għandek tagħmel meta t-testijiet tal-qanneb jaħraq

X'inhu Hot Hemp?

Testijiet tal-qanneb sħun

Watch Avukat fuq l-Industrija tal-Cannabis, Tom, spjega x’għandek tagħmel meta t-testijiet tal-qanneb jaħraq għad-delta-9 THC tagħha.

Ċempel dwar l-ittestjar tal-qanneb tiegħek jaħraq

Qiegħed tfittex Informazzjoni dwar in-Negozju tal-Qanneb - Għafas hawn.

"Qanneb sħuntfisser qanneb li l-livelli tat-THC delta-9 tagħhom qabżu l-limitu ta '0.3% stabbilit mil-liġi statali u federali. Ħafna drabi r-regoli tal-istat jippermettu ċertu u limitati ħafna xorb, rimedjar, u protezzjonijiet kontra l-kultivazzjoni li ma tafx tal-qanneb li ttestja sħun fuq il-livelli ta 'THC tagħha. Teżisti ħafna konfużjoni fuq il-metodi ta 'ttestjar u l-interazzjoni tal-limitu baxx bejn id-delta-9 THC meta mqabbel ma' l-aċidu tetrahydrocannabinolic (THCa) li jikkawża problemi bl-ittestjar tal-għelejjel tal-qanneb għall-konformità mad-definizzjoni standard tal-qanneb industrijali - li hija kannabis bit-THC imrobbi barra minnu, jew mill-inqas 99.7% minnu. Li tikkultiva miż-żerriegħa meta mqabbel mal-kloni jew il-kulturi tat-tessuti joħloq ir-riskju ta '"qanneb jaħraq." Il-ġenerazzjoni tat-tip F, F1 meta mqabbla ma 'F5 pereżempju, tikkontribwixxi wkoll għall-istabbiltà tal-ġenetika THC tal-qanneb.

kif tevita qanneb sħun

 • xiri b'kuntratt bil-miktub
 • uża żerriegħa tal-qanneb iċċertifikata
 • tikber il-qanneb bl-istess mod kif kienet imkabbra meta ġiet iċċertifikata
 • tevita t-tensjoni tal-pjanti tiegħek
 • test waqt il-fjoritura bl-HPLC
 • oqgħod attent għall-qanneb għall-maturazzjoni
 • jikkonformaw mar-rekwiżiti ta 'rappurtaġġ tal-ħsad tal-istat tiegħek
 • jekk test jaħraq jiġi rranġat jekk possibbli u ttestja mill-ġdid
 • ċempel lill-avukat tiegħek jekk ikollok problemi biex iħabbat
Għajnuniet Għall-Qanneb Li Testijiet Sħan

Hekk ħafna bdiewa jiffaċċjaw realtà meta jiġu għall-ittestjar tal-qanneb. Il-qanneb tagħhom jittestja jaħraq fil-biċċa l-kbira tal-okkażjonijiet, u dak hu meta l-uffiċjali jiġu fil-post. Biex tevita din is-sitwazzjoni, trid tkun taf x'għandek tagħmel meta t-testijiet tal-qanneb tiegħek jaħraq. Hawn huma t-tweġibiet.

X'inhuma r-Regolamenti Uffiċjali

F’ħafna mill-istati, il-limitu uffiċjali għal Il-livelli ta 'THC fil-qanneb huma 0.3%. Dan ifisser li l-qanneb tiegħek għandu jkollu l-persentaġġ eżatt jew ammont inqas ta 'THC. L-ittestjar isir b'metodi differenti, iżda ħafna minnhom ikejlu l-livell ta 'komponenti fil-qanneb. Is-separazzjoni tal-kannabinojdi, it-terpenoids, u l-flavonoids huwa l-metodu tas-soltu biex jiġi deċiż jekk il-qanneb għandux distribuzzjoni xierqa tal-komponenti.

Il-kejl ta ’dawn il-parametri jista’ jaffettwa l-istruttura tal-qanneb. Dan meta jseħħu l-problemi. Jekk l-ittestjar mhuwiex adegwat, il-qanneb tiegħek jista 'juri livelli ogħla ta' THC, li jpoġġik f'pożizzjoni li titlob għajnuna. Ħafna avukati jistgħu jgħinuk issolvi din il-problema minħabba li l-ittestjar jista 'jbiddel il-livelli ġenerali ta' THC tal-qanneb. Huwa aħjar li tuża metodi ta 'ttestjar uffiċjali li jagħtuk sigurtà sħiħa meta niġu għall-livelli ta' THC fil-qanneb tiegħek.

Il-bdiewa madwar il-pajjiż għandhom ħafna żrieragħ differenti u l-kultivazzjoni ta 'kull żerriegħa tista' tkun ta 'sfida kbira. Ħafna mill-ħin, iż-żrieragħ ġodda li jitpoġġew fil-ħamrija jittrasferixxu aktar kimiċi u għandhom livelli ta 'THC b'mod naturali ogħla. Dan huwa speċjalment viżibbli fl-ewwel sena tal-kultivazzjoni.

Biex thares regolamenti, il-bdiewa jridu jużaw iż-żrieragħ li huma ppruvati meta jiġu għall-ittestjar tat-THC. Fl-istess ħin, għandhom jagħtu attenzjoni lill-metodi tal-ħsad li jistgħu jżidu jew inaqqsu r-riżultat tal-ittestjar tat-THC.

Wara li titlesta l-proċedura regolatorja, il-qanneb li mhux “sikur” għall-użu għandu jinqered, li hija problema enormi għall-bdiewa li investew ħafna flus għat-tkabbir ġenerali. Iridu jneħħu ż-żrieragħ kollha u jibdew matul l-istaġun li jmiss.

Li tkun fl-industrija tal-qanneb qed tagħtik ħafna opportunitajiet biex tesplora s-suq. F'xi okkażjonijiet, il-qanneb jista 'jittestja sħun iżda dan il-qanneb jista' jintuża għal varjetà ta 'prodotti differenti. Jekk qed ikollok att regolatorju biex tikber il-qanneb għal użu rikreattiv, allura jista 'jkollok qanneb li jittestja sħun.

Min-naħa l-oħra, jekk iż-żrieragħ tiegħek jissemmew biex jintużaw għal skopijiet mediċi, ma tistax tilgħab. F'dan il-każ, il-livelli ta 'THC għandhom ikunu eżatti. L-aħjar metodu biex iżomm il-livell f'post sigur huwa li tissorvelja kull pass tat-tkabbir.

X'għandek Tagħmel Jekk Il-Qanneb Tiegħek Jaħraq

Jekk it-test tal-qanneb tiegħek jaħraq, għandek soluzzjonijiet differenti. Waħda minnhom hija li tikseb it-tieni opinjoni meta tiġi għall-ittestjar. Tista 'tibgħat il-qanneb għal testijiet addizzjonali li se jispezzjonaw l-elementi tat-THC. Jekk it-tieni ittestjar juri l-istess riżultati, il-qanneb tiegħek definittivament ikollu livelli ogħla ta 'THC.

Ħaġa oħra li għandek tagħmel jekk it-testijiet tal-qanneb tiegħek jaħraq huwa li tikkuntattja lill-bejjiegħ taż-żerriegħa tiegħek. Il-biċċa l-kbira tal-bejjiegħa huma responsabbli għall-kwalità taż-żrieragħ, u m'għandhomx jippermettu li jbiegħu żrieragħ mhux xierqa lill-bdiewa. Jekk jagħmlu dan, ikunu qed jiksru l-liġi, u tista 'tibda l-każ. Bejjiegħa taż-żerriegħa għandhom jikkonformaw mar-regolamenti uffiċjali meta niġu għall-ammont, l-istruttura u d-differenzjazzjoni taż-żrieragħ. Għandhom javżak dwar il-proprjetajiet taż-żerriegħa li qed tixtri mingħandhom.

Jekk qed ikollok kuntratt ma 'bejjiegħ, huwa tajjeb li taqrah kollu u tispezzjona l-elementi. Ir-regoli u r-regolamenti huma definiti b'mod strett u m'hemmx lok għal esibizzjonijiet. Jekk fil-kuntratt jibqa 'dak iż-żerriegħa tiegħek hija mkabbra sew u kkultivata b'mod adegwat, allura għandek id-dritt li tkun taf kif il-qanneb jista' jilħaq il-livelli pprojbiti ta 'THC.

L-aħjar riżoluzzjoni li tista 'tagħmel jekk it-testijiet tal-qanneb tiegħek jaħraq qed isejħu l-avukat tiegħek. Sejjaħ lill-avukat li huwa edukat f'dan il-qasam, sabiex hu jew hi jkunu jistgħu joffru l-appoġġ it-tajjeb. Il-qanneb li qed jikber huwa proċess diffiċli u r-regolamenti għandhom rwol sinifikanti. L-avukat tiegħek għandu jiġi introdott fil-każ, speċjalment jekk taħseb li int bil-ħsara fil-proċess.

Meta t-testijiet tal-qanneb tiegħek jaħraq, l-aħjar soluzzjoni hija li teqred il-qanneb. Il-qerda tista 'tkun iebsa ħafna għax investejt daqstant flus u ħin. Madankollu, huwa l-uniku metodu biex titneħħa l-qanneb li mhux adegwat u tiffoka fuq il-qanneb li huwa skond ir-regolamenti.

Meta teqred il-qanneb, kun żgur li ma jitħallewx traċċi. F'żoni fejn il-qanneb ma baqax adegwat, il-ħamrija tippreserva l-karatteristiċi tal-qanneb u ż-żerriegħa futura kollha tista 'tkun inerenti għall-karatteristiċi preċedenti tal-qanneb. Għal dik ir-raġuni, huwa importanti li l-qasam jitnaddaf kompletament.

Fi żminijiet meta t-testijiet tal-qanneb tiegħek jaħraq, huwa aħjar li jkollok l-appoġġ ta 'uffiċjali regolatorji. Jekk qed isibu ż-żrieragħ li jaqbżu l-livell ta 'THC, jistgħu jħallsuk finanzjarjament. Ħafna mill-bdiewa jiksbu multi baxxi ħafna, speċjalment jekk il-livelli ta 'THC mhumiex wisq. Min-naħa l-oħra, bdiewa li ma japplikawx il-kejl ta 'l-uffiċjali meta jiġu biex jeqirdu l-qanneb jistgħu jiffaċċjaw problemi legali kbar.

X'għandek tagħmel biex iżżomm il-Qanneb Salv

Biex jiġu evitati l-kumplikazzjonijiet, huwa aħjar li tagħżel b'attenzjoni ż-żerriegħa tal-qanneb. Xi żrieragħ għandhom żieda sinifikanti fil-livelli ta 'THC, speċjalment wara l-ħsad. Għal dik ir-raġuni, huwa għaqli li żżomm żerriegħa ppruvata u ttestjata li tikkonforma mar-regolamenti.

Li jkollok qanneb b'livelli ogħla ta 'THC huwa kemm perikoluż kif ukoll jaffettwa n-negozju tiegħek. Li tagħti iktar ħin biex tevita kumplikazzjonijiet huwa ferm aħjar milli tittratta problemi tal-liġi.

Għal dik l-eżempju, uża ż-żerriegħa t-tajba u applika l-metodi t-tajba tat-tkabbir u tal-ħsad. Bħala riżultat, il-qanneb tiegħek mhux ser jittestja sħun u jkollok ħafna għażliet biex tbigħ il-qanneb lil ħafna bejjiegħa. Meta t-testijiet tal-qanneb tiegħek jaħraq, uża s-saħħa kollha tal-avukati u r-regolamenti biex issolvi l-kwistjoni. Dan il-mod li tiżgura li int sigur fil-proċess.

x'għandek tagħmel meta t-testijiet tal-qanneb tiegħek jaħraq

Allura ma kontx qed tistenna li l-għelejjel tal-flus tiegħek isiru marijuana illegali - dak hu tajjeb, ħafna liġijiet jippermettu t-trobbija negliġenti tal-qanneb sħun. Imma qabel ma nkomplu nidħlu f'dan - niftakar din hija informazzjoni u mhux parir legali, biex tolqot bħallikieku tgawdi l-kontenut u tissottoskrivi għal iktar aħbarijiet dwar il-legalizzazzjoni tal-kannabis.

Waħħalha sa l-aħħar u jien ngħidlek l-aħjar mod biex tiżola r-razzett tal-qanneb tiegħek minn dan ir-riskju tal-qanneb jaħraq.

Ħjiel: l-aħjar mod biex jiżolawk mill-qanneb sħun huwa kuntratt ta 'xiri bil-miktub

L-ewwel kun żgur li t-test tiegħek ġej minn laboratorju ta 'ttestjar tajjeb u mhux għat-THC totali, iżda għal delta-9 THC - din hija l-kimika maġika li tgħid jekk għandek qanneb jew marijuana. It-test m'għandux isir bil-Kromatografija tal-Gass - iżda bi kromatografija likwida bi pressjoni għolja, forsi bl-ispettrometrija tal-massa - LC-MS għall-qosor. Anki jekk tafda r-riżultati tal-laboratorju - terġa 'tittestja l-uċuħ tar-raba' - forsi kien kollu mgħaġġel u t-tieni opinjoni turi xi ħaġa totalment differenti - il-ġenetika fil-qanneb mhix uniformi, speċjalment meta tikber minnha miż-żrieragħ.

Barra minn hekk, l-uċuħ tal-qanneb tal-2019 fl-Istati Uniti splodew minn madwar 50,000 acres fl-2018 għal aktar minn 200,000 fl-2019. Id-domanda kbira għal żerriegħa tal-qanneb probabbilment rat xi żrieragħ mibjugħa li ma jaqblux mar-riklami tagħhom u ma kinux daqshekk femminiliżżati jew baxxi fit-THC kif kienu jkunu wara ftit snin oħra ta 'l-irfinar tal-ġenetika.

B'dan f'moħħok, għandek tibdel il-kuntratt tax-xiri tiegħek taż-żerriegħa tal-qanneb wara li tirċievi t-tieni opinjoni - dan għandu jgħidlek dak li rreklama l-bejjiegħ taż-żerriegħa - il-livelli ta 'THC mistennija u l-persentaġġ ta' żerriegħa femminizzata - għandha tipprovdi wkoll għal dak li sejjaħ taħt il Kodiċi Kummerċjali Uniform (UCC) bħala mhux konformi oġġetti. Għandu jkun ksur tal-kuntratt li jintitola lix-xerrej għal ċerti rimedji.

X'inhu dak li tgħid - ma ddaħħalx ftehim bil-miktub mal-bejjiegħ taż-żerriegħa tiegħek u ħatt l-iffrankar tal-ħajja kollu tiegħek f'dan il-boom tal-qanneb mingħajr fdal ta 'karta. Ukoll, l-avukati jistgħu jgħinu ħafna meta jiġu biex jinfurzaw id-drittijiet tal-kuntratt - imma ma nistgħux nivvjaġġaw maż-żmien. Jekk ma jkunx hemm kuntratt bil-miktub, id-dispożizzjonijiet tal-UCC jipprovdu ċerti dettalji għall-eżekuzzjoni tal-kuntratt tiegħek. Jekk jogħġbok uża kuntratt bil-miktub meta tixtri żrieragħ tal-qanneb fil-futur - dan huwa l-punent selvaġġ, għalhekk oqgħod attent meta tmexxi negozju.

Allura wara li tkun ordnat it-tieni opinjoni u tkun irċevejt kopja tal-kuntratt ta 'xiri taż-żerriegħa tiegħek, ċempel lill-avukat tiegħek biex tara x'jaħsbu dwaru.

X'inhu dak - m'għandekx avukat għax tista 'taqra daqstant, m'intix it-tip li wkoll ma kellux kuntratt bil-miktub - ukoll, dak hu tajjeb - Kellek infern ta' ġurnata - le sens li tħawwad subgħajk għalik biex ma tkoprix warak qabel ma tidħol fin-negozju mal-cowboys.

Ikkonsulta avukat tal-qanneb - billi nifhem avukat li għandu esperjenza fin-negozju fl-infurzar tal-kuntratti - u nisperaw li għandhom esperjenza agrikola jew tal-qanneb sabiex ikunu jistgħu japprezzaw in-sfumaturi fl-industrija.

L-avukat tiegħek ser ikun jista 'jgħinek ibaħħar mhux biss il-liġijiet tal-istat tiegħek - jew ir-Regolamenti Federali jekk l-istat tiegħek jinkorporahom fil-programm tal-qanneb tagħhom - iżda wkoll ir-regolamenti u r-regoli għall-ħsad tal-qanneb tiegħek - li probabbilment jipprovdi għal qanneb jaħraq li hu innokent imkabbra.

Kemm hu sħun il-qanneb fl-Istati Uniti?

Bħala annullament naħseb li l-2019 tista 'tkun l-akbar sena tal-għelejjel għall-marijuana mkabbra fl-Istati Uniti - iżda dan huwa biss minħabba li daqstant acres tal-għelejjel tal-qanneb probabbilment jittestjaw bis-sħana minħabba kemm hi ġdida l-industrija tal-qanneb.

Sussegwentement, wasal iż-żmien li tikkuntattja lill-bejjiegħ taż-żerriegħa tiegħek. In-negozju ma jħobbx l-avukati daqs il-persuna li jmiss - allura ma tibda b'xi ittra ta 'talba ta' theddida. Idealment, diġà ddaħħal il-klawsoli t-tajba f'kuntratt ta 'xiri ta' żerriegħa tal-qanneb f'każ li jiġri ħaġa bħal din. Int qed titratta l-ġenetika hawn - l-affarijiet jaqbżu xi kultant meta jkunu involuti ż-żrieragħ. Jekk qed tittratta wkoll mingħajr kuntratt bil-miktub, nisperaw li l-kumpanija taż-żerriegħa li xtrajt minnha hija tajba u jgħinek tirkupra l-ispejjeż mitlufa tiegħek - minflok ma tikteb mazz ta 'reviżjonijiet u pubblikazzjonijiet ħżiena fuq il-midja soċjali tagħhom. Jekk l-affarijiet imorru ħażin, l-isfirmar mhux l-aħjar ħaġa li għandek tagħmel.

Int tara li d-danni tiegħek jistgħu jinkludu profitti mitlufa - iżda dan huwa tassew spekulattiv ma 'industrija ġdida fjamanta - u kważi impossibbli li wieħed jipprova, iżda spejjeż iebsa bħad-żrieragħ tiegħek u n-nutrijenti tiegħek, ix-xogħol tiegħek - dawn huma ħsarat li jistgħu jiġu ppruvati faċilment li huwa raġonevoli biex tirkupra.

Wara li tipprova tkopri l-bażijiet tiegħek u kkonferma l-qanneb sħun bit-2 opinjoni. Imbagħad trid tikkonforma mar-regolamenti tal-istat tiegħek biex tipproteġi lilek innifsek bħala produttur negliġenti - ftakar li .3% għal delta-9 THC huwa l-limitu bejn il-qanneb u l-marijuana - tal-inqas taħt il-liġi federali.

Allura dak il-limitu bejn negliġenti u intenzjonat huwa linja li jekk taqsam - għandek riskju ta 'responsabbiltà kriminali - li m'għandekx tagħmel minħabba li l-volum tal-qanneb jikber li l-piż huwa reati tqal ħafna - anke fi stati legali minħabba li jeħtieġu liċenzji li m'għandekx. . Allura ma tkunx negliġenti meta tkun ċert li l-qanneb ikun jaħraq wisq - int għandek issegwi l-liġi u tipproteġi l-… tiegħek. Butt.

Allura dan ifisser li int ser ikollok teqred il-qanneb tiegħek - u ma tistax tikber dik iż-żerriegħa s-sena d-dieħla għax ħafna stati jirrikjedu li jkollok bażi ta 'fidi tajba, jew ċertifikazzjonijiet taż-żerriegħa, biex tiggarantixxi dak li tikber se tkun industrijali qanneb u mhux marijuana. L-Istati għandhom limiti fuq kemm-il sena tista 'tikber b'mod negliġenti l-marijuana u taħseb li hija qanneb qabel ma tirriskja l-liċenzja tiegħek.

Sib dak li l-istat tiegħek jeħtieġ jeqred, jew isalva dak li tista '.

Forsi inti tneħħi l-blanzuni tal-qanneb mill-merħla jekk l-istat jippermettilek tipprova tbigħha għall-fibra - imma l-kultivari huma totalment differenti, u għalhekk tista 'tkun barra minn xortih. Għal darb'oħra, il-liċenzja tiegħek biex tikkultiva l-qanneb hija iktar importanti minn għelejjel sħun ħażin - għalhekk segwi l-liġi u taf li din hija l-punent selvaġġ u industrija żgħira ħafna li teħtieġ timmatura u tuża dak il-port sigur biex iżżomm in-negozju tiegħek staġun ieħor.

Il-Litigazzjoni tal-Qanneb ġejja sħuna

Fl-aħħar, int tissetilja mal-bejjiegħ taż-żerriegħa jekk verament kien it-tort tagħhom li l-ħsad tiegħek daħal jaħraq. Il-ġenetika għas-CBD u t-THC hija delikata - xi żrieragħ f'sitwazzjoni waħda se jikbru b'mod differenti f'oħrajn - għall-Illinois, Cherry Wine kien żerriegħa stabbli ħafna - iżda din hija industrija dwar il-ħolqien ta 'ġenetika ġdida, kultivari ġodda - u ma nafux x'inhu li jmiss.

U għaliex ninsabu fit-tarf tad-dmija tat-teknoloġija tal-kannabis - ejja nerġgħu niftakru - imma l-ewwel inħobbna u nissottoskrivi jekk għoġobkom - għax int ikollok avviż dwar l-aħbarijiet tal-legalizzazzjoni tal-kannabis - kull nhar ta 'Erbgħa.

Biex tikkonkludi: jekk il-livell ta 'delta-9 THC tal-qanneb tiegħek huwa aktar minn 0.3%, il-liċenzja tiegħek teħtieġ ċerti azzjonijiet.

Hawn x'għandek tagħmel jekk tiegħek Uċuħ tal-qanneb jidħlu sħun fuq it-THC.

 1. Ikseb it-tieni opinjoni dwar il-livelli ta 'THC tal-qanneb tiegħek
 2. Iċċekkja t-termini tal-kuntratt tax-xiri tiegħek taż-żerriegħa tal-qanneb
 3. Ċempel l-avukat tal-kannabis tiegħek
 4. Irrevedi dak li l-liġi u r-regoli jgħidu dwar il-qanneb b'livelli għolja ta 'THC
 5. Ikkuntattja lill-bejjiegħ taż-żerriegħa tiegħek dwar il-problema bil-livelli tal-qanneb THC
 6. Konforma mar-regolamenti li jipprovdulek port sigur kontra l-qanneb sħun negliġenti.
 7. Eqred il-qanneb, jew issalva dak li tista '
 8. Irfajlja kawża, jew jidħol fi ftehim ta 'saldu jekk il-bejjiegħ taż-żerriegħa jkun responsabbli għal telf.

Kannabis Indiana

Kannabis Indiana

Kannabis ta 'Indiana Il-liġijiet tal-kannabis ta' Indiana huma wħud mill-iktar ħorox fl-Amerika! Filwaqt li l-ġirien tagħhom f’Illinois ġabu aktar minn $ 63M f’bejgħ tal-kannabis f’Awwissu, il-konsumaturi f’Indiana jistgħu jiffaċċjaw sena ħabs biss għal konġunta waħda. Indiana NORML ingħaqad magħna biex ...

Thomas Howard

Thomas Howard

Avukat tal-Cannabis

Thomas Howard ilu f'negozju għal snin twal u jista 'jgħin lin-navigazzjoni tiegħek lejn ilmijiet iktar profittabbli.

Segwi Us Fuq Facebook

Kannabis Indiana

Kannabis Indiana

Kannabis ta 'Indiana Il-liġijiet tal-kannabis ta' Indiana huma wħud mill-iktar ħorox fl-Amerika! Filwaqt li l-ġirien tagħhom f’Illinois ġabu aktar minn $ 63M f’bejgħ tal-kannabis f’Awwissu, il-konsumaturi f’Indiana jistgħu jiffaċċjaw sena ħabs biss għal konġunta waħda. Indiana NORML ingħaqad magħna biex ...

Nebraska Medical Marijuana

Nebraska Medical Marijuana

Nebraska Medical Marijuana | Nebraska Cannabis Laws Il-marijuana medika ta ’Nebraska tista’ tasal fl-2020. In-Nebraskani se jivvutaw fuq inizjattiva ta ’marijuana medika f’Novembru li ġej. Seth Morris minn Berry Law ingħaqad biex jgħidilna dak kollu li għandna nkunu nafu dwar ...

Għandek bżonn Avukat tal-Kannabis Għan-Negozju Tiegħek?

L-avukati tagħna tan-negozju tal-kannabis huma wkoll sidien ta ’negozji. Aħna nistgħu ngħinuk tistruttura n-negozju tiegħek jew ngħinu tipproteġih minn regolamenti ta 'piż żejjed.

Avukat tal-industrija tal-kannabis

316 SW Washington St, Suite 1A Peoria,
IL 61602, USA
Ċemplilna 309-740-4033 || E-Mail us tom@collateralbase.com

Avukat tal-industrija tal-kannabis

150 Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, USA
Ċemplilna 312-741-1009 || E-Mail us tom@collateralbase.com

Avukat tal-industrija tal-kannabis

316 SW Washington St, Suite 1A Peoria,
IL 61602, USA
Ċemplilna 309-740-4033 || E-Mail us tom@collateralbase.com

Avukat tal-industrija tal-kannabis

150 Wacker Drive,
Suite 2400 Chicago IL, 60606, USA
Ċemplilna 312-741-1009 || E-Mail us tom@collateralbase.com

Avukat tal-industrija tal-kannabis

316 SW Washington St, Peoria,
IL 61602, USA
Ċemplilna (309) 740-4033 || E-Mail us tom@collateralbase.com
Industrija tal-Kannabis & Legalization News

Industrija tal-Kannabis & Legalization News

Abbona u ikseb l-aħħar dwar l-industrija tal-kannabis. Se jkun ta 'madwar 2 emails fix-xahar kollu!

Inti għandek B'suċċess sottoskritt!

Share Din il