Regoli tal-privatezza

Data tal-aħħar modifika: 10 ta' Novembru 2021

Fi Stumari aħna napprezzaw il-privatezza tiegħek. Din il-Politika ta’ Privatezza tipprovdi informazzjoni dwar kif niġbru u nipproċessaw id-dejta personali tiegħek meta żżur il-websajts tagħna (www.collateralbase.com, www.cannabisindustrylawyer.com, għarfien.cannabisindustrylawyer.com, jew www.cannabislegalizationnews.com) jew jew tuża s-servizzi tagħna. F'din il-Politika ta' Privatezza aħna ninfurmak ukoll dwar id-drittijiet tiegħek bħala suġġett tad-dejta. 

Aħna ma niġbru ebda data personali tiegħek lil hinn minn dak deskritt f'din il-politika. Aħna ma nipproċessawx data personali b'mod li jikkontradixxi l-iskop li għalih inkisbet id-data personali. Meta nipproċessaw l-informazzjoni personali tiegħek, aħna se nikkonformaw mar-regoli tar-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Dejta (GDPR).

Min jieħu ħsieb id-dejta personali tiegħek? 

Kontrollur

Stumari u Collateral Base ħatru kontrollur biex jassisti fl-immaniġġjar tad-dejta fuq il-pjattaformi tal-web tagħna. Aħna jinsabu fi: 

316 SW Washington St Ste 1a

Peoria, IL 61602

Aħna l-Kontrollur fir-rigward ta' kwalunkwe data personali li tipprovdilna. Dan ifisser li aħna niddeterminaw l-għanijiet u l-mezzi tal-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek. 

(Sub-)proċessuri

Aħna (nistgħu) nagħmlu użu minn (sotto-)proċessuri. (Sub-)proċessuri jipproċessaw biss data personali limitata sal-punt li jkun meħtieġ għalihom li jlestu l-kompitu jew is-servizz speċifiku tagħhom. Aħna nipprovdu biss id-dejta personali tiegħek b'miżuri ta' protezzjoni rilevanti fis-seħħ. Dawk il-miżuri jistgħu jkunu: ftehim dwar l-ipproċessar tad-dejta biex tiġi żgurata l-kunfidenzjalità; miżuri tekniċi biex tiġi żgurata s-sigurtà waqt it-trasferiment tad-dejta; l-obbligu għas-(sotto)proċessur li juża l-informazzjoni kollha skont il-leġiżlazzjoni applikabbli dwar il-privatezza u li ma jużax id-dejta għall-iskopijiet tiegħu stess. 

Trasferiment barra ż-Żona Ekonomika Ewropea

Nistgħu nittrasferixxu d-dejta personali tiegħek lejn pajjiż barra ż-Żona Ekonomika Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali. F'dawn ix-xenarji se niżguraw li s-salvagwardji u l-mekkaniżmi ta' trasferiment xierqa, xierqa u meħtieġa għandhom ikunu fis-seħħ

Dan ifisser trasferiment jista' jseħħ fuq il-bażi ta' deċiżjoni ta' adegwatezza mill-Kummissjoni Ewropea. Fil-każ tan-nuqqas ta’ deċiżjoni ta’ adegwatezza bħal din, aħna se nużaw il-klawsoli kuntrattwali standard fil-kuntratti kollha tagħna għat-trasferiment ta’ data personali lejn pajjiżi terzi kif ipprovdut mill-Kummissjoni Ewropea.

Jekk trid tirċievi kopja ta' kwalunkwe dokumentazzjoni li turi s-salvagwardji xierqa li ttieħdu, tista' tagħmel talba permezz ta' legal@Stumari jew Collateral Base.com.

Għaliex u kif nipproċessaw id-dejta personali tiegħek?

Aħna nipproċessaw id-dejta personali tiegħek għall-għanijiet imsemmija hawn taħt. F'dawn iċ-ċirkostanzi neħtieġu li d-dejta tipprovdilek is-servizzi tagħna. Nistgħu naqsmu l-informazzjoni personali tiegħek ma' wieħed mill-proċessuri tagħna għall-istess għan. Jekk irridu nipproċessaw id-dejta personali tiegħek lil hinn minn dan l-iskop, aħna nitolbu l-kunsens espliċitu tiegħek.  

L-informazzjoni personali tiegħek mhux se titqassam lil ħaddieħor għal kwalunkwe skop.

Xiri ta 'prodotti

Meta tixtri wieħed mill-prodotti tagħna aħna niġbru d-dejta li ġejja matul il-proċess tal-ordni: 

 • L-isem u l-kunjom tiegħek;
 • L-indirizz u l-pajjiż tiegħek;
 • L-indirizz eletroniku tiegħek;
 • Isem il-kumpanija tiegħek u n-numru tal-VAT (jekk applikabbli);
 • L-indirizz IP tiegħek. Irridu niġbru din l-informazzjoni minħabba żewġ raġunijiet: waħda hija biex inkunu nistgħu nipprovdulek servizz ta' appoġġ xieraq u tnejn minħabba l-konformità tal-liġi tal-VAT tal-UE.

Għandna bżonn niksbu din l-informazzjoni biex inkunu konformi mal-leġiżlazzjoni Olandiża. Din l-informazzjoni tiġi ffrankata fuq is-server tad-dejta Stumari jew Collateral Base u fil-kont tiegħek Stumari jew Collateral Base.com, MyStumari jew Collateral Base & Stumari jew Collateral Base Academy fejn tista’ taċċessa l-informazzjoni.

Aħna nissejvjaw id-dejta tal-ordni tiegħek (pagament) sakemm ikun meħtieġ biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni Olandiża.

Aħna naqsmu l-informazzjoni tiegħek ma' Postmark. It-timbru tal-posta huwa l-proċessur li jibgħat l-emails kollha minn Stumari jew Collateral Base dwar ir-relazzjoni kuntrattwali tagħna (eż. emails ta' konferma). Għalhekk huwa meħtieġ li tinqasam id-dejta li ġejja. L-informazzjoni li nibagħtu lil Postmark, hija: 

 • L-ewwel isem
 • Indirizz email
 • Numru ta' l-abbonament
 • Ismijiet ta' prodotti mixtrija 
 • munita
 • Numru tal-ordni, data tal-ordni, prezz, metodu ta 'ħlas.   

It-timbru tal-posta jsalva din l-informazzjoni għal perjodu ta' 45 jum. Wara dan il-perjodu, id-dejta kollha qed titneħħa. 

Aħna ma nipproċessawx id-dettalji tal-ħlas tiegħek (eż. informazzjoni dwar il-karta ta' kreditu) fuq il-paġna ta' checkout tagħna. Din l-informazzjoni qed tintwera biss viżwalment fuq il-websajt tagħna iżda teknikament tappartjeni lil Paypal jew Adyen. Stumari jew Collateral Base tipproċessa biss kodiċi encrypted għaliex m'għandniex bżonn naraw id-dettalji u b'dan il-mod tiżdied il-protezzjoni tad-data. PayPal u Adyen huma meqjusa bħala kontrolluri indipendenti. Grupp restrittiv ta' inġiniera ta' appoġġ Stumari jew Collateral Base jista' jaċċessa d-dejta li ġejja fl-ambjent Paypal u Adyen: indirizzi tal-email, numri tat-tranżazzjonijiet, ħin tat-tranżazzjoni u min joħroġ il-karta. Dan l-aċċess huwa meħtieġ biex tikkonferma ħlasijiet u/jew rifużjonijiet lilek mill-inġiniera ta' appoġġ tagħna. 

Taqsam id-dejta tal-klijenti ma’ Newfold Digital Inc.

Stumari jew Collateral Base hija proprjetà ta' Newfold Capital Inc. (Newfold). Sabiex nilħqu standards legali internazzjonali u ta' konformità, nistgħu naqsmu d-dejta tal-klijenti ma' Newfold. Kemm Stumari jew Collateral Base kif ukoll Newfold huma kkunsidrati bħala 'Kontrolluri' rigward din l-informazzjoni għaliex aħna niddeterminaw b'mod konġunt l-iskop u l-mezzi ta' dan l-ipproċessar. Minħabba li aħna nibagħtu din l-informazzjoni lill-Istati Uniti, hemm fis-seħħ ftehim għall-ipproċessar tad-dejta. 

Newfold iżomm l-informazzjoni personali sakemm ikun meħtieġ biex tikkonforma mal-leġiżlazzjoni tal-Istati Uniti.  

Abbonament għan-newsletter tagħna

Trid tibqa' infurmat dwar il-prodotti u s-servizzi ta' Stumari jew Collateral Base? Kbir! Meta tissottoskrivi għan-newsletter Stumari jew Collateral Base fuq il-websajt, ser ikollok tipprovdi lil Stumari jew Collateral Base bil-kunsens biex tibgħatlek in-newsletter tagħna. L-irtirar ta' dan il-kunsens jista' jsir faċilment billi tikklikkja "Unsubscribe" taħt kwalunkwe newsletter-posta. Meta tissottoskrivi għan-newsletter Stumari jew Collateral Base, aħna nitolbuk l-informazzjoni li ġejja:

 • L-isem u l-kunjom tiegħek;
 • Your email address.

Kull min jixtri prodott Stumari jew Collateral Base se jirċievi awtomatikament in-newsletter tagħna. Ir-raġuni għal dan hija li n-newsletter tagħna fiha ħafna kontenut relatat mal-prodott li jista 'jkun utli ħafna għalik bħala utent tal-prodott tagħna. Tista' faċilment tneħħi l-abbonament billi tikklikkja l-buttuna "unsubscribe" taħt kwalunkwe newsletter-posta fi kwalunkwe ħin. 

Aħna nittrasferixxu l-informazzjoni ta 'hawn fuq lil Mailblue, il-proċessur li jibgħat in-newsletter Stumari jew Collateral Base. Meta tneħħi l-abbonament, Mailblue se tneħħi l-indirizz tal-email tiegħek mil-lista tal-posta.

appoġġ 

Meta tkun klijent premium, aħna nwassluk l-appoġġ permezz ta’ Help Scout u email. Meta tistaqsilna mistoqsija permezz tal-Help Scout beacon aħna niġbru l-belt, il-pajjiż, l-indirizz IP, is-sistema operattiva, l-apparat u l-web browser tiegħek. Aħna mhux se niġbru din id-dejta jekk tibgħat email regolari. F'dak il-każ, jinġabar biss l-indirizz elettroniku tiegħek. L-informazzjoni tiġi ffrankata f'Help Scout u tintuża biss biex tipprovdilek appoġġ xieraq u tanalizza l-użu tas-servizz ta' appoġġ tagħna. Għalhekk huwa meħtieġ li din l-informazzjoni tiġi salvata għal perjodu ta’ erba’ (4) snin. Wara perjodu ta’ erba’ (4) snin, id-dejta kollha f’Help Scout titneħħa u tinqered. 

Jikkummentaw

Meta tikkummenta fuq waħda mill-postijiet tagħna fuq il-websajt, bħal fuq il-blog, aħna nitolbu ismek u l-indirizz elettroniku. Dan għall-ħtieġa li tikkummenta fuq il-blog post. Din l-informazzjoni se tkun maħżuna fuq dik il-paġna web partikolari sakemm teżisti. 

Webinars 

Kif forsi taf, Stumari jew Collateral Base jospitaw webinars interessanti ħafna! Dawn il-webinars huma ospitati fuq Crowdcast. Meta tirreġistra għal Stumari jew Webinar Collateral Base, Crowdcast jiġbor id-dejta personali li ġejja:  

 • Indirizz elettroniku (biex jinħoloq kont Crowdcast)
 • Username
 • isem
 • Post (pajjiż u belt)
 • Mod kif tidħol 
 • It-tweġibiet tiegħek għall-mistoqsijiet li l-hosts tal-webinar setgħu poġġew, jekk applikabbli.

Crowdcast jaħżen u jsalva din l-informazzjoni sakemm Stumari jew Collateral Base iħassar avveniment. 

Awtentikazzjoni

Uħud mill-prodotti tagħna se jitolbuk tidentifika jew ma' Google jew Facebook sabiex inkunu nistgħu nġibu informazzjoni f'ismek. Aħna mhux se nħarsu lejn id-dejta individwali tiegħek. Aħna nirriżervaw id-dritt li naggregaw id-dejta tal-użu biex inkejlu l-prestazzjoni tal-applikazzjonijiet tagħna, iżda l-ebda informazzjoni personali identifikabbli qatt ma tiġi żvelata lil partijiet terzi.

Links esterni

Il-websajt tagħna fiha links (affiljati) għal xi siti oħra. Stumari jew Collateral Base.com u l-awturi tagħha mhumiex responsabbli għall-prattiki ta 'privatezza jew il-kontenut ta' tali websajts

Informazzjoni illoggjata awtomatikament meta żżur il-websajt tagħna

Fuq il-websajt tagħna nużaw għodod analitiċi tal-web minn partijiet terzi (Google Analytics u Google Tag Manager, Hotjar) u lilna nfusna biex ngħinu nanalizzaw kif l-utenti jużaw is-sit tagħna. Dawn l-għodod jużaw 'cookies', li huma fajls ta' test imqiegħda fuq il-kompjuter tiegħek, biex jiġbru informazzjoni standard ta' log tal-internet u informazzjoni dwar l-imġiba tal-viżitaturi.

Aħna u partijiet terzi nużaw cookies biex:

 • Jippermettu funzjonalitajiet tal-websajt tagħna (sessjoni, cookies tekniċi u funzjonali);
 • Analizza l-użu tal-websajt u biex tagħmel il-websajt aktar faċli għall-utent fuq dik il-bażi (cookies analitiċi);

Aħna niġbru d-dejta personali li ġejja: 

 • Indirizz IP;
 • Informazzjoni dwar l-użu tiegħek tal-websajt tagħna (bħal paġni miżjura u klikks);
 • Tip ta' apparat u browser;
 • Post (pajjiż u belt);
 • Paġna ta' destinazzjoni (URL ta' referenza);
 • Riżoluzzjoni tal-iskrin;
 • Talbiet u tweġibiet mibgħuta minn u lejn it-tagħmir tiegħek.

Bl-għodda Stumari jew Collateral Base-proprjetà ma ssir l-ebda identifikazzjoni mas-suġġetti tad-dejta u l-cookies huma purament funzjonali. L-indirizz IP tiegħek jiġi ffrankat fir-reġistri tal-aċċess fuq is-server tagħna u jiġi ffrankat għal 90 jum u jintuża biss għal skopijiet ta’ sigurtà u rispons għall-inċidenti. Dan is-server huwa ospitat minn SiteGround. Wara dan il-perjodu ta' żmien, id-dejta qed titneħħa u tinqered. Ir-raġuni li nissejvjaw din l-informazzjoni hija r-rispons għall-inċidenti. L-informazzjoni l-oħra li niġbru huma l-hekk imsejħa "cookies tas-sessjoni" u "cookies funzjonali". Dawn jintużaw biex jgħinuk tagħmel użu mill-websajt tagħna. 

Dawn il-cookies m'għandhom l-ebda konsegwenzi għall-privatezza tal-viżitaturi. Minħabba dawn l-aspetti l-għodda Stumari jew Collateral Base-proprjetà hija permessa mingħajr ma jintalab kunsens minn qabel. L-informazzjoni ġġenerata mill-cookie dwar l-użu tiegħek tal-websajt hija trażmessa lill-kumpanija tal-hosting tagħna SiteGround. Din l-informazzjoni mbagħad tintuża biex tevalwa l-użu tal-viżitaturi tal-websajt u biex tiġbor rapporti statistiċi dwar l-attività tal-websajt għal Stumari jew Collateral Base.com. 

Bil-Google Analytics u l-Google Tag Manager, tintuża l-IP anonimizzata u aħna nsegwu l-linji gwida tal-Awtorità Olandiża għall-Protezzjoni tad-Dejta biex nissettjaw Google analytics b'mod faċli għall-privatezza. Google jista' jittrasferixxi l-informazzjoni miġbura lil partijiet terzi meta legalment meħtieġ. Aħna ma għandna l-ebda influwenza fuq dan. Qatt ma se nħallu lil Google tuża l-informazzjoni analitika miġbura għal servizzi jew skopijiet oħra ta' Google. 

Hotjar iħaffef awtomatikament l-oqsma tal-input, il-formoli, in-numri tat-telefon eċċ. li jirriżulta fl-ebda dejta personali li ma tiġi rreġistrata. Google jiffranka l-informazzjoni għal perjodu ta' 26 xahar. 

L-ipproċessar tal-indirizz IP tiegħek għall-użu tal-websajt tagħna huwa separat minn meta tagħmel ordni. Din l-informazzjoni mhijiex marbuta flimkien u l-ipproċessar minn partijiet terzi tal-indirizz IP tiegħek biex janalizza l-użu tal-websajt tagħna jibqa’ anonimizzat.  

Id-diżattivazzjoni u l-attivazzjoni tal-cookies

Jekk ma tridx li jkollok cookies maħżuna fuq il-kompjuter tiegħek jew trid tneħħi cookies li diġà ġew maħżuna, tista' tirranġa dan permezz tal-iskrin tas-settings fis-settings tal-browser tiegħek. L-aġġustament ta' dawn is-settings ivarja għal kull browser.

Jekk trid tneħħi l-cookies li diġà ġew maħżuna, tista’ tirranġa dan permezz tal-iskrin tas-settings fis-settings tal-browser tiegħek. L-aġġustament ta' dawn is-settings ivarja għal kull browser.

Id-drittijiet tiegħek bħala suġġett tad-dejta 

Taħt il-GDPR, għandek numru ta' drittijiet bħala suġġett tad-dejta. Dan il-kapitolu tal-politika tal-privatezza jiddikjara d-drittijiet tas-suġġett tad-dejta tiegħek u kif tista’ tinvoka dawn id-drittijiet.

Id-dritt ta 'aċċess

Għandek id-dritt li taċċessa d-dejta personali li nipproċessaw tiegħek u żżomm kopja ta’ din id-dejta. Fil-kontijiet Stumari jew Collateral Base.com tiegħek, My Stumari jew Collateral Base & Stumari jew Collateral Base tista' faċilment taċċessa d-dejta personali li niġbru u nissejvjaw meta tkun għamilt ordni. 

Id-dritt għal rettifika

Jekk id-dejta personali tiegħek mhix korretta, għandek id-dritt li titlobna biex nirrettifikaw id-dejta personali tiegħek. Aħna se nirrettifikaw id-dejta personali tiegħek kif xieraq.

Id-dritt għat-tħassir ('li tkun minsi')

Jekk trid li nħassru d-dejta personali tiegħek, għandek id-dritt li titlobna nħassru d-dejta personali tiegħek. Aħna se nħassru d-dejta personali tiegħek, sakemm ma jkollna obbligu legali li nkomplu nipproċessaw id-dejta personali tiegħek.

Id-dritt li jirrestrinġi l-ipproċessar

Jekk inti tal-fehma li l-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek huwa illegali, jew id-dejta personali tiegħek mhix korretta, jew teħtieġ id-dejta personali għal pretensjonijiet legali wara l-perjodu taż-żamma, jew oġġezzjonajt għall-ipproċessar tad-dejta personali tiegħek, inti tista’ titlobna biex nirrestrinġu d-dejta personali tiegħek. F'dan il-każ ma nistgħux nipproċessaw id-dejta personali tiegħek sakemm ma tagħtinax permess.

Id-dritt għall-portabbiltà tad-dejta (meta tiġi pproċessata taħt kunsens jew ftehim ta’ prestazzjoni)

Tista' titlobna għal esportazzjoni tad-dejta personali kollha li tiġi pproċessata minn Stumari jew Collateral Base. Aħna ser nipprovdulek esportazzjoni tad-dejta personali miġbura u pproċessata tiegħek.

Id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar.

Għandek id-dritt li toġġezzjona għall-ipproċessar tagħna tad-dejta personali tiegħek, taħt ċerti kundizzjonijiet.

Jekk tixtieq tagħmel użu mid-drittijiet tas-suġġett tad-dejta tiegħek kif imsemmi f'dan il-paragrafu, jekk jogħġbok ibgħat it-talba tiegħek permezz tal-e-mail tom@CollateralBase.com. Għal talbiet għat-tħassir tad-dejta, jekk jogħġbok ikkuntattja lil tom@CollateralBase.com.

 

Sigurtà

Aħna ħadna miżuri ta' sigurtà tekniċi u organizzattivi xierqa sabiex nipproteġu d-dejta personali tiegħek kontra telf, użu ħażin, alterazzjoni u/jew qerda. Għalkemm aħna neżerċitaw attenzjoni raġonevoli biex nipprovdu trasmissjoni sigura ta' informazzjoni bejn it-tagħmir tiegħek u s-sistemi tagħna, ma nistgħux niżguraw jew niggarantixxu s-sigurtà ta' kwalunkwe informazzjoni trażmessa lilna fuq l-internet. L-aċċess għad-dejta personali rilevanti jingħata biss lil dawk l-impjegati awtorizzati li jeħtieġu aċċess għad-dejta personali rilevanti għat-twettiq tax-xogħol tagħhom. Għandna l-linji gwida u d-dispożizzjonijiet tagħna li jippreservaw is-sigurtà tad-dejta u l-infrastruttura tat-teknoloġija tagħna, kif ukoll is-softwer li nibnu u nqassmu lill-utenti tagħna deskritti fil-politika interna tagħna dwar is-sigurtà ċibernetika. 

Kuntatt Stumari jew Bażi Kollaterali

Jekk għandek xi mistoqsijiet jew ilmenti dwar din id-dikjarazzjoni ta' privatezza, il-prattiki ta' dan is-sit, jew it-trattament tiegħek ma' din il-websajt, tista' tikkuntattjana permezz tagħna paġna ta 'kuntatt jew ibgħat email lil

Dettalji ta 'kuntatt:

Stumari jew Bażi Kollaterali, LLC

E-mail: tom@CollateralBase.com

Bażi Kollaterali, LLC

316 SW Washington St Ste 1a

Peoria, IL 61602

USA

Attn: Uffiċjal tal-Protezzjoni tad-Dejta

Drittijiet u Għażliet tas-CCPA

Is-CCPA tipprovdi lill-konsumaturi li huma residenti ta' Kalifornja bi drittijiet speċifiċi dwar l-informazzjoni personali tagħhom. Id-drittijiet tas-CCPA tiegħek u kif teżerċita dawk id-drittijiet huma deskritti hawn.

Dritt għall-Aċċess

Għandek id-dritt li titlob li aħna niżvelawlek ċerta informazzjoni dwar il-ġbir tagħna u l-użu tal-informazzjoni personali tiegħek matul l-aħħar 12-il xahar. Ladarba nirċievu u nikkonfermaw it-talba verifikabbli tiegħek tal-konsumatur (ara l-Eżerċizzju tad-Drittijiet tal-Aċċess, il-Portabilità tad-Data, u t-Tħassir), aħna niżvelawlek:

 • Il-kategoriji ta’ informazzjoni personali li ġbarna dwarek.
 • Il-kategoriji ta ’sorsi għall-informazzjoni personali li ġbarna dwarek.
 • L-iskop tan-negozju jew kummerċjali tagħna għall-ġbir jew il-bejgħ ta' dik l-informazzjoni personali.
 • Il-kategoriji ta’ partijiet terzi li magħhom naqsmu dik l-informazzjoni personali.
 • Il-biċċiet speċifiċi ta ’informazzjoni personali li ġbarna dwarek (imsejħa wkoll talba għall-portabbiltà tad-dejta).
 • Jekk biegħna jew żvelajna l-informazzjoni personali tiegħek għal skop ta' negozju, żewġ listi separati li jiżvelaw:
  • bejgħ, l-identifikazzjoni tal-kategoriji ta 'informazzjoni personali li kull kategorija ta' riċevitur xtrat; u
  • żvelar għal skop ta’ negozju, li jidentifika l-kategoriji ta’ informazzjoni personali li kull kategorija ta’ riċevitur kisbet.

Drittijiet għal Talba għat-Tħassir

Għandek id-dritt li titlob li nħassru kwalunkwe informazzjoni personali tiegħek li aħna ġbarna mingħandek u nżammu, suġġett għal ċerti eċċezzjonijiet. Ladarba nirċievu u nikkonfermaw it-talba verifikabbli tiegħek tal-konsumatur (ara l-Eżerċizzju tal-Aċċess), aħna se nħassru (u nidderieġu lill-fornituri tas-servizz tagħna biex iħassru) l-informazzjoni personali tiegħek mir-rekords tagħna, sakemm ma tapplikax eċċezzjoni.

Nistgħu niċħdu t-talba tiegħek għat-tħassir jekk iż-żamma tal-informazzjoni hija meħtieġa għalina jew għall-fornitur(i) tas-servizz tagħna biex:

 1. Imla t-tranżazzjoni li għaliha ġbarna l-informazzjoni personali, ipprovdi prodott jew servizz li tlabt, tieħu azzjonijiet raġonevolment antiċipati fil-kuntest tar-relazzjoni kummerċjali kontinwa tagħna miegħek, jew inkella wettaq il-kuntratt tagħna miegħek.
 2. Tidentifika inċidenti ta 'sigurtà, tipproteġi kontra attività malizzjuża, qarrieqa, frawdolenti, jew illegali, jew tipproċedi kontra dawk responsabbli għal tali attivitajiet.
 3. Iddibaggja prodotti biex tidentifika u tissewwa żbalji li jfixklu l-funzjonalità maħsuba eżistenti.
 4. Eżerċita l-espressjoni ħielsa, tiżgura d-dritt ta 'konsumatur ieħor li jeżerċita d-drittijiet tagħhom ta' espressjoni ħielsa, jew jeżerċita dritt ieħor previst mil-liġi.
 5. Konforma mal-Att dwar il-Privatezza tal-Komunikazzjoni Elettronika ta' Kalifornja (Kal. Kodiċi Penali § 1546 et. seq.).
 6. Tinvolvi ruħha f'riċerka pubblika jew riveduta mill-pari skont it-Taqsima 1798.105 (d)(6) tas-CCPA.
 7. Ippermetti biss użi interni li huma raġonevolment allinjati mal-aspettattivi tal-konsumatur ibbażati fuq ir-relazzjoni tiegħek magħna.
 8. Konforma ma 'obbligu legali.
 9. Agħmel użi oħra interni u legali ta 'dik l-informazzjoni li huma kompatibbli mal-kuntest li fih ipprovdejtha.

Eżerċizzju ta 'Drittijiet ta' Aċċess, Portabbiltà tad-Dejta, u Tħassir

Biex teżerċita d-drittijiet tal-aċċess, il-portabbiltà tad-dejta u t-tħassir deskritti hawn fuq, jekk jogħġbok ibgħatilna talba verifikabbli tal-konsumatur billi ibgħatilna email fuq tom@collateralbase.com

Int biss, jew persuna rreġistrata mas-Segretarju tal-Istat ta' Kalifornja li tawtorizza biex taġixxi f'ismek, tista' tagħmel talba verifikabbli tal-konsumatur relatata mal-informazzjoni personali tiegħek. Tista' wkoll tagħmel talba verifikabbli tal-konsumatur f'isem it-tifel/tifla minuri tiegħek.

Tista 'tagħmel talba tal-konsumatur verifikabbli għal aċċess jew portabbiltà tad-dejta darbtejn biss f'perjodu ta' 12-il xahar. It-talba verifikabbli tal-konsumatur għandha:

 • Ipprovdi biżżejjed informazzjoni li tippermettilna nivverifikaw b’mod raġonevoli li int il-persuna li dwarha ġbarna informazzjoni personali jew rappreżentant awtorizzat.
 • Iddeskrivi t-talba tiegħek b'dettall suffiċjenti li jippermettilna nifhmu sewwa, nevalwaw u nirrispondu għaliha.

Ma nistgħux inwieġbu għat-talba tiegħek jew nipprovdulek informazzjoni personali jekk ma nistgħux nivverifikaw l-identità jew l-awtorità tiegħek biex nagħmlu t-talba u nikkonfermaw li l-informazzjoni personali tirrelata miegħek.

Aħna se nużaw biss informazzjoni personali pprovduta f'talba verifikabbli tal-konsumatur biex nivverifikaw l-identità jew l-awtorità ta' min jagħmel it-talba biex jagħmel it-talba.

Ħin u Format tar-Rispons

Aħna nimmiraw li nwieġbu għal talba verifikabbli tal-konsumatur fi żmien ħamsa u erbgħin (45) jum minn meta tirċievi. Jekk neħtieġu aktar żmien (sa 90 jum), aħna ninfurmawk bil-miktub bir-raġuni u l-perjodu ta’ estensjoni.

Kwalunkwe żvelar li nipprovdu se jkopri biss il-perjodu ta' 12-il xahar qabel ir-riċevuta tat-talba verifikabbli tal-konsumatur. Jekk ma nistgħux nikkonformaw ma’ talba, aħna ngħidulek għaliex. Għal talbiet għall-portabbiltà tad-dejta aħna se nagħżlu format li jippermettilek tittrasferixxi d-dejta tiegħek b’mod faċli x’imkien ieħor.

Nondiskriminazzjoni

Aħna mhux se niddiskriminaw kontrik talli teżerċita xi wieħed mid-drittijiet tiegħek tas-CCPA, sakemm ma jkunx permess mis-CCPA.

Kuntatt Dettalji

Thomas Howard

E-mail: tom@collateralbase.com 

Bażi Kollaterali, LLC

316 SW Washington St Ste 1a

Peoria, IL 61602Mastermind tan-Negozju tal-Cannabis

L-Aħjar Deal qatt

Mudelli tal-Liċenzja ta' New Jersey
Mur Issa
* Japplikaw Termini u Kundizzjonijiet
close-link