Il-Pjan tan-Negozju tal-Kannabis Tiegħek Huwa Solidu?

Li jkollok il-pjan tan-negozju tal-kannabis it-tajjeb iżid iċ-ċansijiet tiegħek li tattira investituri u intraprendituri oħra li jkunu lesti li jikkollaboraw miegħek. Meta trid tlesti l-pjan tan-negozju tiegħek, huwa aħjar li ssemmi xi wħud mill-fatti essenzjali dwar in-negozju tiegħek.
 

Komponenti tal-Pjan tan-Negozju Tiegħek

Sommarju Eżekuttiv
Sommarju eżekuttiv għandu jkun sommarju tal-pjan sħiħ tan-negozju tiegħek li jista' jkun waħdu. Hawnhekk, turi lill-investituri min int, min hu parti mit-tim tal-maniġment tiegħek, x'inhu s-suq fil-mira tiegħek, min huma l-kompetituri, u x'problemi qed tippjana li ssolvi fis-suq. Jekk qed tippjana li tiftaħ dispensarju, kun żgur li tinkludi l-prodotti li trid toffri lill-konsumaturi. Jekk inti proċessur tal-kannabis, iffoka fuq l-operazzjonijiet primarji tiegħek bħala pitkal. Jekk inti produttur tal-kannabis, semmi fis-sommarju eżekuttiv tiegħek ta' kif qed tippjana li tbigħ il-prodotti lill-kumpaniji u lill-proċessuri.

Deskrizzjoni tal-Kumpanija
Fit-taqsima tad-deskrizzjoni tal-kumpanija, ħaġa waħda hija l-aktar importanti - l-istruttura legali tiegħek. Waqt li tiftaħ negozju tal-kannabis, għandek tiffoka fuq ir-rekwiżiti legali fl-istat tiegħek, speċjalment fir-rigward tal-produzzjoni u d-distribuzzjoni tal-kannabis. F'xi stati, għandek bżonn tirrevedi bir-reqqa liema tip ta 'varjetà tal-kannabis hija approvata għall-produzzjoni u d-distribuzzjoni fis-suq. F'okkażjonijiet oħra, jista 'jkollok bżonn tikkunsidra li tiftaħ dispensarju b'ammonti limitati ta' prodotti, skont ir-regolamenti tal-istat tiegħek dwar xi varjetajiet. L-istruttura legali hija parti kruċjali mill-pjan tan-negozju tal-kannabis tiegħek, u huwa tajjeb li tieħu parir dwar kif tistruttura din il-parti tal-pjan. Punti oħra tat-taqsima tad-deskrizzjoni tal-kumpanija jinkludu l-istorja tal-kumpanija, id-dikjarazzjoni tal-missjoni, il-post, u t-tim tal-ġestjoni.

Analiżi tas-Suq
Meta niġu għall-analiżi ġenerali tas-suq tan-negozju tal-kannabis, ħaġa waħda hija ċerta. Huwa negozju b'opportunitajiet konsiderevoli biex jagħmel profitt sinifikanti. Ir-rapport minn Grand View Research juri li l-valur globali tas-suq tal-kannabis se jkun ta '$ 73.6 biljun sal-2027. Li tagħmel l-analiżi tal-kummerċjalizzazzjoni t-tajba hija kruċjali għalik biex tikseb sehem mis-suq. Trid tkun taf ix-xejriet fl-applikazzjonijiet mediċi u għall-adulti. Hemm ukoll xi segmenti kritiċi tad-disponibbiltà faċli jew iebsa tal-prodotti. Tista' wkoll tfittex l-età ideali għall-konsumaturi tiegħek u r-raġunijiet tagħhom għall-konsum tal-kannabis. L-analiżi tas-suq tkopri wkoll il-prezzijiet. Din il-parti tagħmel il-pjan tan-negozju tal-kannabis tiegħek effettiv jekk taf il-prezzijiet tas-suq u l-bidla tagħhom maż-żmien. In-negozju tiegħek bla dubju se jkollu l-futur jekk jirnexxilek toffri l-prezz raġonevoli għall-prodott impenjattiv. Huwa għalhekk li l-analiżi tas-suq tipprovdi ħafna aktar minn sempliċi sommarju tas-suq. Jurik ukoll perspettiva usa' dwar kif qed tippjana li tagħmel in-negozju tiegħek profittabbli.

Analiżi Kompetittiva
Bħala parti minn analiżi kompetittiva, issib strateġija fejn tiżvela aktar dwar il-kompetituri tiegħek u l-bejgħ, il-prodotti u l-istrateġiji tal-kummerċ tagħhom. L-għan primarju ta 'studju kompetittiv huwa li jiddetermina l-vantaġġi u n-nuqqasijiet tal-kompetituri tiegħek. Dan il-mod, inti toħloq vantaġġ sinifikanti billi tikxef liema assi u ħiliet huma meħtieġa biex ikollok suċċess fl-industrija tal-kannabis. Strateġiji kompetittivi nagħtu ħames oqsma differenti: prezzijiet, promozzjoni, distribuzzjoni, reklamar u prodotti.

Ġestjoni u Operazzjonijiet
Fit-taqsima tal-ġestjoni u l-operazzjonijiet, għandek titkellem dwar l-istruttura organizzattiva tiegħek. Enfasizza int u t-tim tiegħek, u semmi r-rwoli ewlenin fil-kumpanija. Semmi liema kompiti se jaħdem fuqhom kull membru tat-tim, u kemm se jkun operattiv in-negozju tiegħek. Il-ġestjoni fin-negozju tal-kannabis ġeneralment tirreaġixxi għall-ħiliet tal-organizzazzjoni tiegħek, u huwa għalhekk li għandek tiżviluppa strateġija biex iżżomm in-negozju tiegħek aġġornat meta niġu għal avviżi ta' regolamenti ġodda u bidliet fis-suq. In-negozju tal-kannabis ħafna drabi huwa struttura korporattiva b'approċċ ta' tim. Xi drabi, huwa tajjeb li ssib sieħeb bl-istess esperjenza li jista 'jgħinek tara perspettiva akbar tan-negozju tiegħek. Bħala riżultat, tista 'tispiċċa f'kollaborazzjoni li żżid iċ-ċansijiet tiegħek li tirbaħ is-suq. Is-segment tal-ġestjoni u l-operat fil-pjan tan-negozju tal-kannabis ikopri wkoll it-teknoloġija u s-sistema tal-inventarju tiegħek għall-ippakkjar, it-tikkettar u d-distribuzzjoni tal-prodotti. Is-soluzzjonijiet ta 'eżekuzzjoni tiegħek huma wkoll rilevanti biex jissemmew.

Marketing u Bejgħ
Dan is-segment huwa kruċjali għall-profitt tiegħek. Meta niġu għall-qasam tal-bejgħ u l-bejgħ, huwa dwar l-ippożizzjonar tiegħek fis-suq. Aħseb dwar kif int ser tippromwovi l-prodotti tiegħek, min huma l-klijenti ideali tiegħek, kif qed tippjana li tbiddel is-suq u l-vantaġġi ewlenin tal-offerti tiegħek. Trid tuża tattiċi tas-suq diġitali, jew għandek bżonn promozzjoni barra mill-post? Fil-bejgħ, ser ikollok bżonn ukoll ħiliet ta 'kontabilità, għalhekk huwa aħjar li jkollok accountant strateġiku fit-tim tiegħek. Il-kompetituri tiegħek jafu l-prestazzjoni tiegħek, u inti għandek tkun taf ukoll tagħhom. Irriċerka s-suq u ara kif tista 'tqiegħed il-marka tiegħek biex toqgħod barra mill-folla. In-negozju tal-kannabis huwa "l-aħjar negozju tad-deċennju," kif isejħu xi wħud, imma jekk trid iddum għaxar snin u itwal, għandek bżonn tikkummerċjalizza lilek innifsek bil-għaqal. Għal din il-parti, ipprova aħseb dwar għaliex in-negozju tiegħek se jkun fid-domanda fil-futur.

Sommarju Finanzjarju
Bħala l-aħħar parti tal-pjan tan-negozju tal-kannabis tiegħek, oħloq sommarju finanzjarju distintiv u veri. Hemm tliet dikjarazzjonijiet finanzjarji li jinkludu: id-dikjarazzjoni tad-dħul, il-projezzjoni tal-fluss tal-flus, u l-karta tal-bilanċ. Bħala parti mid-dikjarazzjoni tad-dħul, għandek tikkunsidra kull kwart jew sena fiskali tad-dħul tiegħek. Meta tibda negozju, huwa aħjar li tiffoka fuq kull xahar jew għall-inqas l-ewwel xahar tal-pjan tad-dħul tiegħek. F'xi okkażjonijiet, it-tbassir huwa diffiċli li wieħed jgħid. Aspetti oħra tal-pjan tan-negozju tiegħek, partikolarment l-analiżi kompetittiva u l-analiżi tas-suq, jgħinuk toħloq stampa tas-sommarju finanzjarju tiegħek. Il-biċċa l-kbira tal-investituri jħarsu lejn dan is-sommarju bħala punt rilevanti meta jikkunsidraw sħubija, u huwa għalhekk li l-ħolqien ta 'ħarsa ġenerali finanzjarja dettaljata jista' jwassal għal opportunitajiet aħjar għan-negozju tiegħek. Pro forma se jkollha wkoll sehem fis-sommarju finanzjarju tiegħek. Għal aktar dwar pro forma, aqra tagħna Kannabis Pro forma għal Dispensarji u artikolu Tkabbar u ara tagħna Video YouTube.

L-avukati tal-kannabis tagħna jistgħu jgħinuk bi pjan ta’ negozju eżistenti jew jgħinuk toħroġ b’wieħed ġdid. Ħalli l-għarfien espert tagħna jagħtik il-kunfidenza biex tibda l-vjaġġ tiegħek lejn negozju tal-kannabis ta’ suċċess.

Dettalji tal-lok
Fir-rigward tal-post, trid tikkonforma mal-liġijiet taż-żoni fl-istat, il-pajjiż u l-belt tiegħek. Ħafna miż-żoni tal-Istati Uniti għandhom restrizzjonijiet dwar il-ftuħ ta 'dispensarju ħdejn skejjel, playgrounds, parks, knejjes, u anke ċentri ta' trattament tal-vizzju. Dan jista 'jkun itfi enormi minħabba li ż-żoni tal-belt spiss ikunu ppakkjati b'dawn il-faċilitajiet, u jkollok bżonn tkejjel id-distanza t-tajba minn dawn iż-żoni. Fl-Illinois, id-distanza trid tkun 1,000 pied, fil-Kalifornja, hija 1,500 pied, filwaqt li f'Ohio, id-distanza hija mill-inqas 600 pied.

Il-lista ta 'prodotti u servizzi li qed tippjana li toffri lill-klijenti tiegħek
Jekk għadek ma tafx liema prodotti trid twassal fis-suq, huwa aħjar li tagħmel riċerka tas-suq u tara x'tip ta' prodotti jkunu ideali għaż-żona li tixtieq tkopri. Xi drabi, is-suq saturat b'tip wieħed ta 'prodott ma jġiblekx vantaġġ. Ikollok bżonn toffri xi ħaġa li n-nies se jaraw bħala siewja. Ir-riċerka tas-suq hija pass essenzjali ħafna fil-ħolqien ta 'pjan tan-negozju tal-kannabis bil-prodotti li se jipprovdu lis-suq xi ħaġa distintiva u unika. Se jġiblek ukoll aktar profitt fit-tul.

Dettalji tal-immaniġġjar tal-maħżen tad-dispensarji
Għall-ftuħ ta 'maħżen ta' dispensarju u l-ħolqien ta 'pjan ta' negozju effettiv tal-kannabis, għandek bżonn tiddeċiedi dwar ir-rwoli u l-attivitajiet ta 'ġestjoni adegwati. Wieġeb il-mistoqsijiet li ġejjin. Min huma l-fornituri? Kif se timmaniġġja l-inventarju? Dawn il-punti kollha huma essenzjali jekk trid li n-negozju tiegħek jopera kuljum, u jkollok bżonn tkun taf kull dettall tal-ġestjoni tal-maħżen tad-dispensarju tiegħek. Xi drabi, huwa faċli li toħloq pjan tan-negozju, iżda r-realtà turi li xi problemi mhux mistennija jistgħu joħorġu minn imkien. Għal din ir-raġuni, huwa tajjeb li jkollok pjan ta 'protezzjoni tan-negozju ħdejn il-pjan tan-negozju regolari tiegħek.

Sommarju tal-operazzjonijiet tax-xogħol tiegħek ta 'kuljum
Din il-parti tista’ tkun delikata ħafna għax tidher faċli. L-operazzjonijiet tax-xogħol tiegħek ta' kuljum huma l-attivitajiet kollha li qed tippjana li timmaniġġja matul il-ġurnata. Jekk tippreparahom kollha minn qabel, ikollok stampa ċara tas-sigħat tax-xogħol tiegħek, tal-ġranet ta' mistrieħ, tad-dettalji tal-iskeda, tar-rwoli tal-persunal, u, l-aktar importanti, tal-benefiċċji finanzjarji tiegħek minn dawn l-attivitajiet kollha fl-aħħar tax-xahar. Tista' tinkludi din il-parti fil-pjan tan-negozju tal-kannabis tiegħek biex turi l-potenzjal tan-negozju tiegħek għal 30 jum konsekuttiv f'sena.

Dettalji dwar il-Finanzjament tal-Kannabis
Irrispettivament mill-mudell tan-negozju li tagħżel, id-dettalji tal-finanzjament jagħtu lill-investituri tiegħek fehim ċar ta’ kif se tinvesti l-flus fin-negozju tiegħek. Għal din il-parti, ser ikollok bżonn tkun taf id-dettalji kollha dwar l-operazzjonijiet tiegħek matul ġurnata, xahar, u sena ta 'perjodu fiskali. Jekk taf l-ispejjeż u l-ispejjeż operattivi ta' kuljum tiegħek, ikun aktar faċli għall-investituri tiegħek biex jagħżlu l-mudell tan-negozju tiegħek u jinvestu l-flus fl-idea li għandek toffrilhom. Dispensarju kultant jiswa aktar biex jiġi mmaniġġjat minn dar tat-tkabbir, u għalhekk l-analiżi finanzjarja t-tajba tgħinek tiddetermina liema partijiet tan-negozju jeħtieġu l-aktar finanzjament.

Mastermind tan-Negozju tal-Cannabis

L-Aħjar Deal qatt

Mudelli tal-Liċenzja ta' New Jersey
Mur Issa
* Japplikaw Termini u Kundizzjonijiet
close-link